21.DÖNEM ÜST YÖNETİM KURULU

Maşat Atdayev
Yönetim Kurulu
Başkanı
Ece Soylu
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ecem Şimşek
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Furkan Bilgin
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
top